Behandling av mykoplasma

Då mycoplasma är en infektion krävs antibiotika för att bli av med könssjukdomen.

Piller som faller ur en burk. I det här fallet antibiotika som är effektiv behandling mot mykoplasma.


Efter att man gått på kontroll och efter någon vecka fått reda på att man blivit smittad, får man vanligtvis ett läkemedel utskrivet i samma veva.

Mycoplasma genitalium behandlas med antibiotika.

Svårigheterna med att behandla mycoplasma är att man kan behöva byta antibiotikasort då vissa läkemedel inte alltid fungerar. Därför är det extra viktigt att göra en efterkontroll för at se att infektionen verkligen försvunnit.

Läkaren som ansvarar för behandlingen ger också specifika förhållningsregler för när man får ha sex igen.

Partnerkontroll

Kontaktspårning bör göras men mycoplsma genitalium lyder inte under smittskyddslagen. Däremot är det en god idé att partnern alltid undersöks och behandlas.

Följdsjukdomar

Än så länge vet man väldigt lite om mycoplasmans följdsjukdomar. Det finns ett visst vetenskapligt stöd som hävdar att könssjukdomen kan utveckla en inflammation i livmoderhals, livmoder och i äggledarna hos de personer som har en livmoder. De som har en penis kan istället drabbas av urinvägsinfektion och prostatabesvär.