Behandling mot gonorré

Gonorré behandlas enklast med antibiotika och det är viktigt att få snabb behandling för att slippa följdsjukdomar och komplikationer och självklart för att inte överföra sjukdomen vidare till andra.


Cirka en till två veckor efter behandlingens slut tar läkare ett nytt prov för att se om du fortfarande har gonorré. Det går att lämna ett till kontrollprov efter ytterligare en vecka, det om bakterien till exempel har visat sig vara resistent mot antibiotikan eller om du fortfarande har symptom på gonorré.

Partnerbehandling

Om du lever i ett förhållande med en eller flera människor är det en mycket god idé om även den eller de testar sig och får behandling omgående. Det kallas för partnerbehandling och görs för att undvika att smittas bollas fram och tillbaka.

Om behandlingen ges samtidigt kan eventuellt smittspridning förhindras, det innebär att antibiotika ges oavsett om hen har gonorré eller inte.

Glöm ej!

Du ska inte ha sex med någon annan under tiden som du behandlas för gonorré, eftersom det fortfarande finns en risk att du överför sjukdomen till andra under tiden. Du ska alltså inte ha sex med någon annan, vare sig vaginal, anal eller oral förrän du vet att du är smittfri.