Herpes under graviditeten ökar risken för autism

Enligt en ny studie som publicerats i den anrika tidskriften mSphere, har kvinnor med genital herpes, könsherpes, dubbelt så stor risk att föda ett barn med autism.


I en studie där forskare från Columbia University i USA tagit blodprov på kvinnor med genital herpes kunde de se att deras barn diagnosticerats med autism senare i livet.

– Vi tror att moderns immunförsvar mot HVS-2 skulle kunna störa fostrets centrala utveckling av nervsystemet, vilket ökar risken för autism, säger huvudförfattaren Milada Mahic.

Tillsammans med norska institutet för folkhälsa är Columbia University först med att lämna in bevis på det immunologiska sambandet mellan herpesinfektion under graviditet och autism.

Autism är ett kroniskt utvecklingstillstånd som påverkar en persons förmåga att relatera till sin omgivning och andra människor.

Vad är källan till autism?

– Orsaken eller orsakerna till de flesta fall av autism är okända. Men mycket tyder på att både genetiska och miljömässiga faktorer kan utlösa tillståndet, säger studiens författare Ian Lipkin.

Forskarna tog blodprov från 412 mödrar till barn med diagnosen autism och 462 mödrar till barn utan autism. Prover togs vid två tidpunkter, första omkring 18 veckor in i graviditeten och andra vid födseln.

Resultaten avslöjade att kvinnor som lider av genital herpes i början av graviditeten – den tidpunkt då fostrets nervsystem utvecklas snabbast – hade en dubbelt så hög risk att föda ett barn med autism.

Forskarna hoppas nu att ytterligare studier kan avslöja om herpesdämpande medicin kommer anses nödvändigt under graviditet. Någonting som avråds av läkare idag.