Medicin mot svamp i underlivet blir receptbelagt

Som ett sätt att motverka resistens mot medicin har Läkemedelsverket beslutat att ta bort läkemedel mot svampinfektion från den receptfria hyllan.


Från och med första juni nästa år blir antimikrobiella läkemedel i pillerform som behandlar infektioner orsakade av bakterier, virus, svamp och encelliga parasiter hos både människor och djur receptbelagt.

Anledningen bakom beslutet är att antimikrobiell resistens ökar om dessa läkemedel används fel eller ofta.

Beslutet berör läkemedlen Diflucan, Fluconazol Hexal och Solona som används för att behandla svamp i underlivet. De innehåller flukonazol som angriper svampens cellvägg så att svampen inte kan fortsätta växa.

– Antimikrobiell resistens hotar själva kärnan i den moderna medicinen. Därför är det viktigt att vi strävar efter korrekt användnings av dessa läkemedel vilket receptkrav kan bidra till, säger Anders Lignell, utredare och infektionsläkare på Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

Läkemedel för utvärtes bruk eller som används lokalt och som inte heller är antimikrobiella som till exempel krämer mot svamp i underlivet kommer förbli receptfritt.