Innovation & Forskning - Könssjukdomar

Så ser svenskarnas sexliv ut idag

Majoriteten av män och kvinnor är missnöjda med sitt sexliv, enligt nya siffror från Kondomkollen, en undersökning från RFSU.

Mystiskt herpesvirus kan medföra infertilitet

Forskare förbluffas över ett herpesvirus som hittats i nästan hälften av infertila kvinnor.

Största hotet mot ungdomars hälsa är oskyddat sex

En kommission led av tidskriften The Lancet visar att av alla riskfaktorer som hotar ungdomars hälsa idag är oskyddat sex den största hälsofaran.

Rekordmånga drabbas av gonorré

Dubbelt så många drabbas idag av gonorré jämfört med för tio år sedan. En trend som ser ut att fortsätta öka.

Stor ökning av syfilis

Syfilis har ökat med 40 procent jämfört med förra året. Däremot avstannade ökningen något vid gonorré och färre drabbades i år av klamydia än förra året.