Symptom på syfilis

Vissa får symptom vid en syfilis-smitta och andra inte. Men det första symptomet vid tidig syfilis brukar vara att du får ett eller flera sår där du blivit smittad.


Om du fått sår och inte går till läkaren för undersökning och behandling kan infektionen sprida sig i kroppen och efter några månader ge ytterligare symptom som:

  • Svullna lymfkörtlar
  • Ont i huvudet
  • Trötthet
  • Feber
  • Utslag

Tidig syfilis

Du kan ha syfilis utan att ha några symptom. Om du får symptom är det oftast sår vid det smittade området. Såren brukar inte göra ont eller svida och kommer vanligtvis 3 – 4 veckor efter att du blivit smittad, ibland kan det däremot ta ända upp till tre månader. Om såren har uppstått i underlivet kan lymfkörtlarna i ljumskarna svullna.

Infektionen kan upptäckas med hjälp av ett blodprov om du inte fått några symptom.

Sen syfilis

De flesta som bär på sjukdomen blir bra utan behandling efter ungefär två år, men drygt en tredjedel har kvar infektionen i kroppen. Om infektionen finns kvar kan vissa, många år senare, få allvarliga symptom från till exempel hjärtat och nervsystemet.