Testa dig för hiv

Om du tror att det finns en risk att du smittats med hiv ska du testa dig. Det gör du gratis på antingen vårdcentralen eller en hiv-mottagning.


Hur går ett hiv-test till?

Test för hiv görs genom ett blodprov i armen. Blodprovet visar då om ditt blod har antikroppar mot hiv eller inte. Om ditt blod har dessa antikroppar är du hiv-positiv. Vanligtvis får du svar cirka en vecka efter ditt hiv-test.

Hiv – snabbtest

Det finns ett snabbtest som går att ta på en mottagning. Snabbtestet tas genom ett stick i fingret och ger ofta svar inom en 15 – 30 minuter. Om det visar sig att testet är hiv-positivt görs alltid en ny provtagning för att veta säkert.

Hiv – hemtest

Hemtest går att inhandla på internet där vissa testas genom ditt saliv, andra med ditt urin och några med blod. Resultatet visas efter 15 minuter.

Viktigt att ha i åtanke är att inget av dessa tester är godkända i Sverige, därför är det alltid säkrare att testa sig på vårdcentral eller hos en annan testklinik för att få ett säkert svar och dessutom rätt hjälp.

Nackdelarna med hemtest är att du inte får prata med en professionell rådgivare innan eller efter testet. Samhället får inte heller någon kontroll över kontaktspårning och hiv-spridning. Läkemedelsverket förbjöd även tre olika hiv-tester 2012 då de i vissa fall kunde visa fel resultat, vilket kan ha förödande konsekvenser.

Fördelarna är att du får ett snabbare svar, du slipper svar på frågor eller prata med någon om ditt sexliv och du är helt anonym. Men om testet visar att du har hiv måste du kontakta vården oavsett då du är anmälspliktig.