Vad är klamydia?

Klamydia är en könssjukdom som är mycket vanlig i Sverige idag. Ungdomar eller unga vuxna är oftast de som blir diagnosticerade med sjukdomen.

Två personer har oskyddat samlag i en säng. Att klamydia smittar via sex än känt sen länge.


Klamydia, (chlamydia trachomatis) är en bakterie som bland annat orsakar könssjukdomen klamydia. Trots att klamydia är vanligt förekommande bör den tas på allvar då en del, i det här fallet kvinnor, får en allvarlig underlivsinflammation som på sikt kan innebära att de inte kan få barn. Kanske finns detta samband även hos män.

Klamydia smittar främst genom sexuell kontakt utan kondom och mödrar med klamydia kan smitta sina barn under förlossningen. Dessa barn kan få en ögoninflammation eller i sällsynta fall lunginflammation.

År 2011 fick 37 290 personer klamydia i Sverige, vilket var en 1,3 procentig ökning från 2010. År 2012 hade smittskyddsinstitutet 37 711 rapporterade fall av klamydia.

Vad händer i kroppen?

Bakterien som orsakar en klamydiainfektion sätter sig främst i slemhinnorna i slidan, livmodern, urinröret och ibland även i äggledarna och ändtarmen. Det går även att få klamydiabakterier i bitestiklarna.

Om man olyckligtvis råkar få infekterat underlivssekret i fingrarna kan man föra över klamydiainfektionen till ögonen som då kan börja klia, svida eller bli rinniga och kladdiga. Oftast får man en sådan infektion i någon av ögonen.

Hur vet du att du har klamydia?

De vanligaste symtomen är att det svider när du kissar eller att du får flytningar, medan vissa inte får några symtom alls. Läs mer om det här.