Mystiskt herpesvirus kan medföra infertilitet

Forskare förbluffas över ett herpesvirus som hittats i nästan hälften av infertila kvinnor.


hhv6-infertilitet

I en mindre studie i Italien upptäckte forskare ett virus hos 43 procent av infertila kvinnor men inte hos en enda fertil kvinna. Studien jämförde endast 30 infertila kvinnor med 36 fertila kvinnor. Det kan vara en förklaring till varför vissa kvinnor inte kan få barn naturlig väg.

Herpes 6A gör livmodern ogästvänlig

Viruset som identifierades är del av herpesfamiljen (herpesvirus 6A) men är inte väl studerat. Viruset upptäcktes i livmoderslemhinnan hos kvinnor vars infertilitet var helt okänd hos läkare.

Forskarna visar även i studien att viruset verkar aktivera immunsystemet som förändrar miljön i livmodern och gör det svårare för ett ägg att bli befruktat.

Oförklarad infertilitet

Ungefär 25 procent av infertilitet bland kvinnor har idag ingen förklaring, vilket gör det ännu svårare för dessa kvinnor att få hjälp att bli gravida. Resultaten måste nu bekräftas av större studier men kan leda till stora framsteg inom behandling av infertilitet.

Herpesvirus – nio familjemedlemmar

Inom herpesfamiljen är Herpes simplex 1 och 2 bland de vanligaste. De kan orsaka mun- eller könsherpes och många bär på viruset utan att veta om det.

Hur vanligt Herpes 6A är bland befolkningen är ännu oklart. Det finns heller inga specifika läkemedel för att behandla Herpes 6A och går inte att upptäcka i varken saliv eller blod.