Därför bör sexuellt aktiva män vaccineras mot HPV

En ny studie på HPV-infektioner i män visar att de som redan drabbats har 20 gånger högre risk att infekteras på nytt inom ett år, något som vaccination kan förhindra.


En ny studie på HPV bland män visar att en infektion ger en 20 gånger ökad risk att infekteras igen inom ett år. Efter två år är risken fortfarande 14 gånger högre att infekteras på nytt.

Men resultaten visar även samma ökade risk för män som är sexuellt aktiva som inte haft sex mellan infektioner. Resultaten tyder på att de inte fått viruset från en sexuell partner utan att de återinfekteras genom så kallad autoinokulation. Det innebär till exempel att virus finns kvar, vilande, i kroppen och aktiveras på nytt eller att viruset sprider sig mellan olika kroppsdelar. Forskare bakom studien förklarar vad resultaten innebär med hänsyn till vaccination mot HPV för pojkar och män.

– Det bästa vi kan göra är att förhindra den första infektionen genom att vaccinera pojkar före den första sexuella kontakten. Men om den ökade risken för återinfektion beror på autoinokulation, kan en annan effektiv strategi vara att vaccinera tidigare infekterade män också, säger Sylvia Ranjeva, som lett studien, i ett pressmeddelande.

HPV är den vanligaste könssjukdomen i världen och är en av de främsta orsakerna till könsvårtor (kondylom) och cancer i underlivet, mun och hals.

Vaccination mot HPV ingår i barnvaccinprogrammet i Sverige för flickor för att skydda mot de typer av HPV som orsakar till exempel livmoderhalscancer. Vaccination för pojkar, som också ger ett skydd mot anal- och genitalcancer samt cancer i svalget, sker på egen bekostnad.