Rekordmånga drabbas av gonorré

Dubbelt så många drabbas idag av gonorré jämfört med för tio år sedan. En trend som ser ut att fortsätta öka.


Rekordmånga drabbas av gonorréKönssjukdomen gonorré fortsätter att stadigt öka. Hittills under 2014 har 1155 personer registrerats. Detta enligt statistik från Folkhälsoinstitutet.

De flesta som har blivit smittade är mellan 20-30 år och de flesta smittade är män, även om skillnaden mellan män och kvinnor har minskat med åren.

Statistiken visar också att könssjukdomen dominerar i Stockholms län.

Men det är inte bara i Sverige som gonorré ständigt ökar. Detta är en trend i många nordiska och Västeuropeiska länder.