Stor ökning av syfilis

Syfilis har ökat med 40 procent jämfört med förra året. Däremot avstannade ökningen något vid gonorré och färre drabbades i år av klamydia än förra året.


stor ökning av syfilisKönssjukdomar blir allt vanligare. Detta på grund av ändrade sexuella beteenden.

Enligt studier så är kondomanvändningen bland ungdomar ganska låg vid sex med en antingen ny eller tillfällig partner.

Trots att många drabbas av könssjukdomar så finns det ändå en ljusning detta år.

För första året på länge så har antalet smittade med gonorré bara ökat marginellt. Och klamydia minskade med fem procent jämfört med förra året. Men detta ses inte som ett trendbrott av experterna.

Könssjukdomen syfilis ökade dock med hela 40 procent. Det rör sig bara om 300 fall per år, men i slutet av 1990-talet låg nivåerna under 50 smittade per år.