Första vaccinet mot herpes mycket effektivt

För första gången har vi en vaccinkandidat som testats på djur och ger starkt skydd mot herpesviruset som ger genital herpes. Har det samma effekt i människor kan det helt sätta stopp för spridning av viruset.


Ingen vaccinkandidat mot herpes virus (typ 2) har någonsin visat positiva resultat i kliniska studier. Men nu visar forskare i USA att ett nytt vaccin ger starkt skydd mot genital herpes i studier på marsvin och apor.

– Det är en ny strategi och den fungerar perfekt. Jag känner inte till någon vaccinkandidat mot herpes virus 2 med publicerade resultat så lovande som denna, säger Harvey Friedman, en av huvudförfattarna bakom studien i ett pressmeddelande.

Vaccin i tre delar

Tidigare vaccinkandidater har siktat in sig på virusets utsida för att stoppa viruset från att fästa och ta sig in i våra celler. Men de har inte visat goda resultat i djurmodeller eller människor. Det nya vaccinet ger istället upphov till antikroppar mot tre olika delar av viruset. Det som är nytt är framförallt två komponenter som viruset använder för att gömma sig från vårt immunsystem.

I studier på apor, med liknande immunsystem som oss, gavs vaccinet tre gånger med en månads mellanrum. Resultatet blev antikroppar till alla tre delar av viruset i blodet och i vaginalsekret. Antikropparna gav i sin tur starkt skydd mot att viruset kunde förflytta sig och infektera ytterligare celler. Vaccinet var dessutom effektivt mot fyra olika varianter av herpesvirus som isolerats i Afrika.

– Om vaccinet fungerar på samma sätt i människor skulle vi kunna begränsa genitala herpessår till en dag på hundra och viruset skulle vara smittsamt enbart omkring två dagar på tusen, säger Harvey Friedman.

I princip skulle det helt sätta stop på att herpesviruset sprids i befolkningen menar han. Forskare går nu vidare och diskuterar kliniska studier i människor. Blir vaccinet godkänt skulle det förmodligen ges i tre doser med den andra dosen efter en månad och den tredje efter 6 månader.

Herpesvirus – flera typer

Herpesvirus finns i flera varianter och är mycket vanliga. Typ 1 ger munherpes med munsår medan typ 2 ger genital herpes. 500 miljoner människor världen runt är idag infekterade med herpes typ 2. I USA beräknas en av sex personer i ålder 15-49 vara infekterade, i Afrika troligen varannan vuxen.