8 olika herpesvirus och sjukdomar de orsakar

Det finns omkring 130 olika herpesvirus men åtta är kända att orsaka sjukdomar i människor. Herpesvirus orsakar allt ifrån munsår och könsvårtor till vattkoppor och körtelfeber.


Herpesvirus är mycket vanligt, särskilt de fem första i listan nedan. Om du har drabbats av ett herpesvirus förblir viruset i din kropp resten av livet även om du inte blir sjuk igen. Men kom ihåg, virusen är så vanliga att en majoritet av befolkningen bär på dem.

Munsår – Herpes simplex 1

Det första viruset i herpesfamiljen är det virus som ger munsår. Viruset är mycket vanligt och smittar vid direktkontakt när man har herpesblåsor. Det är innehållet i själva blåsan som överför viruset till en annan person. Därför ska man undvika att pussas och kyssas när man har aktivt munsår.

Man kan också ha viruset i kroppen utan att man har munsår eller aktiva blåsor, då kan viruset fortfarande smitta men du är mer smittsam de första dagarna när herpesbesvären börjar.

Könsvårtor – Herpes simplex 2

Herpes simplex 2 orsakar herpes i underlivet. Viruset överförs främst vid sexuell kontakt, ger oftast väldigt lindriga symptom men kan ge blåsor och sår.

Förr gjorde man en tydlig skillnad mellan herpes 1 och 2, den ena orsakar munsår och den andra orsakar könsherpes. Men idag är typ 1 en vanlig orsak till herpes i underlivet också.

Vattkoppor – Herpes zoster

Detta herpesvirus orsakar vattkoppor som drabbar de allra flesta barn. Vattkoppor ger vätskefyllda blåsor som kliar men det är inte bara utslagen som smittar utan även genom nysningar eller hosta.

Om du har haft vattkoppor en gång blir du immun och drabbas inte igen. Men likt de andra herpesvirusen förblir viruset i kroppen och senare i livet kan det aktiveras igen och då får du sjukdomen bältros.

Du kan inte få bältros genom att smittas av någon med vattkoppor, du måste själva ha haft vattkoppor som återaktiveras. Men en person med bältros kan smitta någon som inte har haft vattkoppor förut och de får då vattkoppor.

Körtelfeber – Epstein-Barr virus (EBV)

Det fjärde viruset i herpesfamiljen heter Epstein-Barr viruset och orsakar körtelfeber eller som det kallas på engelska ”kissing-disease” eftersom det lätt smittar via pussar och kyssar.

Viruset är mycket vanligt, det uppskattas att nio av tio personer i 20-årsåldern har smittats och immunförsvaret har bildat antikroppar mot viruset. Har du haft körtelfeber en gång är du därför immun och kan inte få sjukdomen igen.

Cytomegalovirus

Det uppskattas att 70 procent av Sveriges befolkning har haft en CMV-infektion. Symptomen varierar mycket och du får inga besvär alls eller kan bli allvarligare och du får ordentlig feber.

En gravid kvinna som har en CMV-infektion kan föra över infektionen till fostret. Det kan leda till skador, vanligast är hörselskador, från nedsatt hörsel till dövhet.

Tredagarsfeber – Humant herpesvirus 6 och 7

Det finns två typer av herpesvirus 6 (A och B) och orsakar, tillsammans med herpes virus 7, tredagarsfeber hos barn.

Tredagarsfeber drabbar nästan alla barn någon gång mellan tre månaders ålder och två år. Det typiska symptomet, som namnet beskriver, är just feber i tre dagar. Om barnet har drabbats en gång blir de immuna och drabbas inte igen.

Humant herpresvirus 8

HHV-8 kallas också Kaposis sarkom assosierat virus eftersom viruset orsakar en typ av hudcancer som heter Kaposis sarkom.

Denna typ av cancer kopplas i sin tur ofta till immunbristsjukdomen aids. Vid aids och andra immunbristsjukdomar blir immunförsvaret försvagat och virus som man burit på under en lång tid av livet får chans att göra skada. Det är i dessa situationer som till exempel herpesvirus-8 kan orsaka hudcancer.