Behandling mot klamydia

Idag behandlas klamydia effektiv med antibiotika. För att undvika smittspridning eller att infektioner kommer tillbaka bör man inte ha samlag förrän hela behandlingen är avslutad.

Antibiotika. Den vanligaste behandlingen mot klamydia.


Om du har symptom som får dig att tro att du har klamydia, alternativt haft samlag med en ny partner, är det viktigt att du söker vård så att du kan bli undersökt.

Klamydiainfektioner behandlas med antibiotika som vanligtvis kommer i tablettform. Tar du tabletterna som du ska och följer de råd du fått försvinner klamydian.

Viktigt och tänka på är att du inte ska ha sex under din antibiotikabehandling. Det är för att det finns risk att du smittar eller blir smittad av klamydia igen. Efter behandlingen kan du ha sex som vanligt, gärna skyddat med kondom för att slippa att bli smittad ännu en gång.

Klamydia och gravid

Om du är gravid behandlas du med antibiotika, men då en annan typ av antibiotika som inte riskerar att skada barnet.

Om du är gravid så är det viktigt att du får behandling då klamydia nämligen kan göra så att fostersäcken blir infekterad, vilket kan leda till att barnet föds för tidigt eller att barnet smittas under förlossningen och därmed får ögoninfektion eller lunginfektioner som orsakats av klamydia.

För att få behandling måste du först ta reda på om du har blivit smittas. Läs mer om hur ett klamydiatest går till här.