Smittskyddslagen – vad innebär den för dig?

Smittskyddslagen finns för att stoppa smittsamma allvarliga sjukdomar. Har du drabbats av en sådan sjukdom är du skyldig att följa läkarens anvisningar.


smittskyddslagenOm du drabbas av en sjukdom som går under smittskyddslagen så är du tvungen att följa vissa anvisningar så att sjukdomen inte sprids vidare:

  • När det gäller en könssjukdom är du exempelvis skyldig att meddela vilka som du har haft sex med sedan du testade dig sist. Detta för att kunna spåra smittan.
  • Om du medvetet smittar någon kan du dömas för misshandel.
Gratis sjukvård och test

Om du drabbas av en samhällsfarlig sjukdom som går under smittskyddslagen så är din sjukvård gratis. Detta gäller även om du testar dig för dessa sjukdomar.

Exempel på sjukdomar som går under smittskyddslagen
  • Gonorré
  • Klamydia
  • Syfilis
  • Hiv
  • Hepatit A, B och C
  • Salmonella
  • Tuberkulos
Varför går vissa sjukdomar under smittskyddslagen?

Många sjukdomar är smittsamma. Men alla går inte under smittskyddslagen.

Det som avgör om sjukdomen går under smittskyddslagen är om sjukdomen räknas som samhällsfarlig. Alltså om sjukdomen kan spridas och ge så allvarliga konsekvenser att det är farligt för allmänheten.

På Sveriges Riksdags hemsida kan du läsa om smittskyddslagen i sin helhet.