Behandling av hiv

Om du lever som hiv-positiv kommer du få hjälp med hur du ska leva med sjukdomen och hantera rädslan inför framtiden. Du kommer även få medicin som bromsar sjukdomen.


Som hiv-positiv i dagens samhälle går det att leva ett långt och friskt liv tack vare effektiva läkemedel. Behandlingen tas i tablettform och kallar oftast för bromsmedicin. De hindrar dig från att bli sjuk och utveckla aids.

Liten risk att smitta vid behandling

Risken att bli smittad med sjukdomen vid oskyddat sex tillsammans med en person som har hiv och tar bromsmedicin är mycket liten. Ännu mindre blir risken om ni också använder kondom eller femidom vid samlag.

När påbörjas behandlingen?

Så fort du har upptäckt att du är hiv-positiv ska behandlingen sätta igång, oavsett hur pass påverkat immunsystemet hunnit bli. Men forskare har sett att ju tidigare man börjar desto bättre effekt har behandlingen.

Bromsmedicin har vissa biverkningar

Att få lättare biverkningar är ingenting ovanligt och brukar ofta vara symptom som antingen illamående eller diarré. Biverkningarna brukar vara värst i början av behandlingen, men om de inte går över är det en god idé att försöka byta läkemedel.

Med tiden kan andra biverkningar utvecklas, som höjda blodfetter eller diabetes.

Om det visar sig att du hunnits få aids finns det fortfarande goda chanser att denna behandling stoppar eller vänder sjukdomsförloppet.

Var nog med behandlingen

Om doserna inte tas regelbundet kan det sätta igång viruset igen och som sedan börjar bilda nya virus, vilket innebär att mängden virus i kroppen bara ökar. På sikt kan det göra att viruset blir resistent mot mediciner så att det slutar att fungera.