Följdsjukdomar av klamydia

Om en klamydiainfektion inte behandlas kan den leda till allvarliga hälsoproblem, speciellt hos kvinnor.

Äggledarinflammation på cellnivå. Någonting som vanligtvis orsakas av klamydia.

Äggledarinflammation på cellnivå. Foto: Wikimedia commons.


En klamydiainfektion kan sprida sig till livmodern och äggledarna hos personer med en livmoder. En äggledarinflammation kan ge komplikationer så som:

  • Kronisk buksmärta (ibland även samlagssmärtor)
  • Ofrivillig barnlöshet
  • Utomkvedshavandeskap (en graviditet som växer utanför livmodern, oftast i äggledaren.)

Infertilitet

Fastän klamydian behandlats kan infektionen göra så att du får svårare att få barn. Hälften av all kvinnlig infertilitet orsakas av dessa infektioner och det går dessvärre inte att ta reda på om du har fått svårigheter förrän du försöker bli gravid.

Inflammationen som gått upp i äggledarna kan ha orsakat bestående skador, vilket är varför vissa blir sterila.

Andra följdsjukdomar av klamydia:

  • Smärta i stora leder
  • Skador på munslemhinnan
  • Hudutslag
  • Ögoninflammation

Hos en femtedel av de drabbade stannar besvären i mer än ett år.

Följdsjukdomar för män

Män kan få någonting som kallas bitestikelinflammation på grund av klamydia, vilket kan påverka fruktsamheten.

Risk för infertilitet

Risken för en nedsatt fruktsamhet ökar ju fler gånger du har fått en äggledarinflammation.

  • Om du drabbats en gång är risken för infertilitet fem gånger större än den som aldrig haft en äggledarinflammation.
  • Om du drabbats av inflammationen två gånger är risken elva gånger större.
  • Har du drabbats tre gånger är risken tjugo gånger större att inte kunna få barn.