Symptom på gonorré

Till skillnad från könssjukdomen klamydia, ger gonorré oftast symptom. Framför allt män får besvären. Dock är ungefär hälften av de smittade kvinnorna symptomfria.

Hos män är det första symptomet att det svider när de kissar.


Om symptomen är kraftiga kan det kännas som att ”kissa taggtråd”. Det kommer även flytningar från urinröret och i början kan denna flytning vara snål och slemmig, men blir fort gulvit och riklig.

Andra symptom på gonorré:

  • Flytningar från analöppningen
  • Mellanblödningar
  • Ont i pungen
  • Ögonen blir röda och svullna om du har fått sperma eller slidsekret där
Mer ovanliga symptom är att du får:
  • Feber
  • Värk eller svullnad i en stor led, till exempel knät eller fotleden
  • Ont i nedre delen av magen
Smittan är vanligast hos män

Gonorré är en vanlig könssjukdom i Sverige och dubbelt så vanligt hos män än hos kvinnor. Men skillnaden minskar. Sjukdomen sprids allt mer bland män som har sex med män, vilket också förklarar varför mer män är smittade.