Underlivets bakterieflora kan öka smittorisken för hiv

Efter att ha studerat unga, friska kvinnor kunde forskare se en avvikande bakterieflora som kan påverka risken för att hiv-viruset får fäste.


I den nya studien som Institute of Ragon, Massachusetts Institute of Technology och Harvard Medical School jobbat fram tillsammans, kunde forskare se att slidor och livmodertappar med bakteriekultur som gynna inflammationer hade fyra gånger så hög risk att smittas av hiv än dem med frisk bakteriekultur.

Den avvikande bakteriefloran ökade antalet celler som hiv-viruset gillar att infektera. I sin tur ökar det risken för viruset att få fäste.

70 procent av de kvinnor som deltog i studien hade den avvikande bakteriefloran och forskarna vill nu ta fram behandlingar som stärker bakteriefloran för de drabbade kvinnorna.

Probiotika kan minska HIV-risken hos kvinnor

Forskarna meddelar att de inte riktigt vet den exakta anledningen till varför den vaginala bakteriefloran skiljer sig hos kvinnorna i deras studie.

De hävdar att ytterligare studier behövs för att sätta fingret på vad det är som påverkar utvecklingen av dessa bakterier. Efter att ha analyserat deras resultat kan de därmed utveckla en ny strategi som kan minska kvinnors risk för hiv: ökade nivåer av Lactobacillus och lägre nivåerna av proinflammatoriska bakterier.

De förslår att det skulle kunna uppnås med hjälp av prebiotika eller probiotika.

Sexuell aktivitet eller nåldelning är två av de vanligaste sätten för hiv att överföras från en människa till en annan.

Hiv är ett virus som angriper kroppens T-celler, vilket är vita blodkroppar som hjälper till att skydda kroppen mot infektioner.