Vad är gonorré?

Gonorré är en könssjukdom som inte behöver ge några symptom och testas på samma sätt och ofta samtidigt som klamydia.


Gonorré är en av de sjukdomar som framför allt smittar genom slidsamlag, analsamlag och munsex. Sjukdomen, precis som klamydia, behandlas med antibiotika. Ju snabbare du får behandling desto mindre är risken att gonorrén överförs till någon annan.

Gonorré orsakas av en bakterie som framför finns i främst slidan, urinröret och ändtarmsöppningen, men den kan också finnas i svalget och ögonen.

Ju snabbare du får behandling desto mindre är risken att du överför gonorré till någon annan. En snabb behandling minskar också risken för att du ska få svårt att bli gravid.

Följdsjukdomar

Hos kvinnan kan en obehandlad gonorré orsaka äggledarinflammation, som i sin tur kan leda till kroniska buksmärtor, sterilitet och utomkvedshavandeskap.

Hos män kan sjukdomen ge bitestikelsinflammation eller prostatainflammation. Gonorréinfektion kan hos både kvinnor och män orsaka ögoninflammation, ledbesvär och blodförgiftning.

Historia

Sjukdomen är vanlig i Sverige och var ett tag på väg att försvinna helt. 1996 rapporterades endast 211 fall av gonorré och sjukdomen var nästan på väg att försvinna i Sverige. Men sedan dess har det skett en kraftig ökning av sjukdomen och år 2012 rapporterades 1100 fall av gonorré.