Vad är kondylom?

Kondylom är en av de vanligaste könssjukdomarna i Sverige och orsakas av ett virus som heter HPV, humant papillomvirus.

Kondylom smittar lätt vid sex men kan ta lång tid att ge symptom.

Det brukar ta några veckor från att man smittas med HPV tills en får vårtor men det varierar mycket från person till person. Ibland kan viruset ligga vilandes i kroppen i månader eller år utan att ge symptom, sedan plötsligt aktiveras.


Smitta

Sjukdomen kondylom orsakas av ett virus som heter HPV. Viruset smittar lätt via sex och kan ge ofarliga vårtor i underlivet eller kring ändtarmsöppningen. Ungefär 10 procent av alla sexuellt aktiva kvinnor har eller har haft kondylom.

De flesta får inga fysiska besvär av vårtorna. Vilka som smittas och vilka som visar symptom eller inte beror en del på varje individs immunförsvar. Gravida kvinnor kan få besvär med fler eller större vårtor då immunförsvaret är tillfälligt nedsatt, men det går vanligtvis över när immunförsvaret återställs.

Vid samlag är det bästa sättet att skydda sig att använda kondom även om det inte ger 100-procentigt skydd. Det är svårt att skydda sig helt mot kondylom då vårtorna kan sitta på många olika ställen i underlivet och en kondom inte alltid täcker den yta som är infekterad.

Förebygg kondylom

De HPV-virus som på senare år blivit välkända för att orsaka livmoderhalscancer bland kvinnor är inte desamma virus som orsakar kondylom, men de tillhör samma familj av virus. De HPV-typer som orsakar kondylom kan inte leda till livmoderhalscancer.

Det vaccin som idag ingår i barnvaccinationsprogrammet skyddar mot två typer av HPV som orsakar kondylom och mot de typer som orsakar livmoderhalscancer.

I bästa fall blir du vaccinerad innan du debuterat sexuellt för att få bästa skydd, då minskar sannolikheten att få kondylom med omkring 80 procent.

Kondylom kan ligga latent

Det brukar ta några veckor från smittotillfället tills en får vårtor men det varierar mycket från person till person. Ibland kan viruset ligga vilandes i kroppen i månader eller år utan att ge symptom, sedan plötsligt aktiveras. Smitta kan också överföras fastän det inte finns några synliga symptom.

I sällsynta fall kan kondylom överföras till barnet vid förlossning. Det är ovanligt att barn får några besvär, förmodligen för att de är små mängder av HPV-virus som överförs från mamma till barn. Om barnet trots allt blir smittat tros viruset ligga vilande, kanske i flera år, innan barnet får synliga vårtor.

Kondylom i munnen

Det hör till det ovanliga att kondylom smittar till munnen om du har oralsex med en partner som bär på kondylom-viruset (HPV).

Tror du att du har kondylom? Uppsök läkare och läs mer om symtomen här.