Vad är syfilis?

Syfilis är en ovanligare könssjukdom som orsakas av en bakterie. Det är inte alltid du får symptom men om smittan skedde nyligen kan du överföra infektionen.


Smitta

Det vanligaste sättet att bli smittad på är genom matt ha slidsex eller analsex utan kondom som skydd. Det kan även smitta genom munsex och risken att bli smittad ökar om man har ett sår.

Syfilis kan även smitta genom blodtranfusioner och genom sprutor med orena nålar. Blodgivare i Sverige undersöks alltid för syfilisinfektion.

Fastän sjukdomen är ovanlig i Sverige har antalet smittade ökat de senaste åren.

Olika stadier av syfilis

Könssjukdomen brukar delas in i tidig och sen syfilis.

Det tidiga stadiet vara i ungefär två år och under den perioden, framför allt första året, kan du smitta andra genom sex.

I det senare stadiet smittar du inte genom sex, men smittan kan föras vidare genom blodet, till exempel om du är gravid kan barnet smittas.

Läs mer om de symtom som kan uppstå i de olika stadierna här.

Anmälspliktig

Könssjukdomen syfilis går under smittskyddslagen, vilket innebär att du är skyldigt att först informera din partner att du har syfilis och sedan använda skydd. Du kan även be din läkare/barnmorska att informera dina tidigare sexpartners om ditt tillstånd.